Εξοπλισμός καθαρισμού

  • JXT carbon carrier purification device

    Συσκευή καθαρισμού φορέα άνθρακα JXT

    Τόσο στην καταλυτική αποξείδωση όσο και στη χημική αποξείδωση, χρειάζονται υδρογόνο, αλλά η έλλειψη πηγής υδρογόνου σε ορισμένες περιοχές, ειδικά ρυθμισμένη συσκευή παραγωγής υδρογόνου αποσύνθεσης αμμωνίας

  • JXQ hydropurification unit

    Μονάδα υδροκαθαρισμού JXQ

    Κάτω από τη δράση του καταλύτη, το υδρογόνο αντιδρά με την πηγή υδρογόνου στο σύστημα, αφαιρεί το υπολειπόμενο οξυγόνο, αφυδρογονώνεται περαιτέρω και στη συνέχεια εισέρχεται στο σύστημα ξήρανσης για βαθιά αφυδάτωση για να ληφθεί άζωτο υψηλής καθαρότητας.